Sportraad Hilvarenbeek

De Sportraad is door de gemeente ingesteld om te dienen als adviesorgaan voor alle zaken de sport betreffende. En in die hoedanigheid wordt door de Sportraad ook regelmatig gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht aan de gemeente.

In 2016 heeft de Sportraad een Sportvisie opgesteld die als leidraad dient voor de activiteiten die de komende jaren ontplooit zullen worden. Een van de speerpunten uit de Sportvisie was het opzetten van een website om inzicht te beiden in de sportmogelijkheden in de gemeente Hilvarenbeek.

De Sportvisie kent 6 speerpunten die gezamenlijk Hilvarenbeek maken tot Sportdorp Hilvarenbeek.

Deze website is nog volop in ontwikkeling.
Eventuele opmerkingen of aanvullingen zijn van harte welkom.