De Sportvisie van Hilvarenbeek heeft als slogan ‘Samen Zetten We Niemand Buitenspel’ en kent 6 speerpunten die gezamenlijk Hilvarenbeek maken tot Sportdorp Hilvarenbeek.

De 6 speerpunten:
1. Samen het sport- en beweegaanbod actiever promoten
2. Het voor de jeugd aantrekkelijker maken om te blijven sporten
3. Trainers en coaches laten zorgen voor meer onderling sportplezier
4. Bij ouderen het sport- en beweegaanbod bekender en aantrekkelijker maken
5. Sport voor iedereen toegankelijk maken ondanks eventuele beperkingen
6. Sport en bewegen in alle kernen van de gemeente

Om deze speerpunten vorm en inhoud te geven, werken verschillende instanties samen. Dit zijn:

• de Sportraad namens de sportverenigingen in alle zes kernen,
• de Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH) namens alle organisaties, die zich met ouderen bezighouden,
• de Stichting Samenwijs opvang & onderwijs, en de Driehoek, namens de basisscholen,
• het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant voor mensen met een beperking,
• de gemeente Hilvarenbeek.

Dit samenspel komt terug in het logo van Sportdorp Hilvarenbeek.


Samen Zetten We Niemand Buitenspel

 

De brochure is hier te downloaden.